אל תייעד אותי

שוב חושב על המונח "ייעוד". גורל. זוג משמיים. אמנם ויתרנו על האידאלים הגדולים, אבל עדיין משהו בלב רוצה להאמין שיש פתרון, אפילו חלקי, לחידת הגדולה והסבוכה הזו שאנו קוראים חיים. אז יש עבודה שנועדתי אליה. אשה שנועדתי אליה. הייעוד הוא קריטריון עוקף-בג"ץ לבחון את הדברים, בכוחו מצליח הוא לנסוך ביטחון מיסטי שכזה על הדברים. הרומן …